1. Bien tri dajre (1970)
2. Ma ke syrin rrush të zi (1970)
4. E Bukur si zana (1970)
Home