1. Pse je i idhnuem djal në mue (1969)
2. Gajdexhiu (1969)
3. Baresha e dashunueme (1969)
4. Bane zemrën gur (1969)
Home