1. Ja lëshon zanin mali malit (1990)
2. Amanet mos me vajtoni (1990)
3. Nëpër shekuj nëpër stinë (1990)
5. Bajn kuvend malet nriten (1990)
6. Qan Kosova për bijt e vetë (1990)
7. Kosova trime (1990)
8. Le ta dije globi rrotull (1990)
9. Guret e bjeshkës tym e flakë (1990)
10. Këngë për motrat Qiriazi (1990)
Home