1. Prekë Cali (2008)
2. Kënga e nusës (2008)
3. Martiret e Gurzit (2008)
4. Lahutarit (2008)
5. Këngë mërgimi (2008)
6. Vjehrra me nusën (2008)
7. Ago Ymeri (2008)
8. Këngë dashurie (2008)
Home