1. Italija ç'na asht tranue (1972)
2. N'Grykë të Kaçanikut (1972)
3. Po kuvendin tre Kapetana (1972)
Home