1. Asaman moj rrezja bardhë (1969)
2. Lujla e Kujtimit (1969)
3. Vallja e Defit (1969)
4. Vallja Kosovar (1969)
Home