1. N'Pensheremne e Zotrise Sate (1992)
2. C'u ngrita menate (1992)
3. Beratçe Korçarce (1992)
4. Kaba Myzeqare (1992)
5. C'Ke moj Tambura që s'bie (1992)
6. Leskoviqare (1992)
7. Mora përpjetë Çarshinë (1992)
8. Beratçe Çançe (1992)
10. Kaba e qara e Meremkes (1992)
11. Labrishte (1992)
Home