1. Kartat po vene e vine - Smokthine, Vlore (2010)
2. Cili je ti more burrë - Vranisht, Vlorë (2010)
3. Kurvelesh e gegëri - Gjirokastër (2010)
4. Ne male përmbi përmet - Kuç, Vlorë (2010)
5. Vjen fermani në Janinë - Djemtë e Vlorës (2010)
6. Hape derën o - Vranisht, Vlorë (2010)
7. Qan motra për vëllanë - Vezhdanisht, Vlorë (2010)
8. Moj lule, xhan o moj lule - Gjirokastër (2010)
9. Vlore e flamurit me derte - Terbac, Vlorë (2010)
10. Po bien deti dallget o - Lapardha, Vlorë (2010)
11. Marshalla marshalla - Gumenicë, Vlorë (2010)
12. Urome baba erome - Gjirokastër (2010)
13. Vajta ne pazar - Kaninë, Vlorë (2010)
14. Vite e malëve - Vezhdanisht, Vlorë (2010)
15. Ta dije or mik ta dije - Kuç, Vlorë (2010)
Home