1. Këngë për heroin Oso Kuka
2. Këngë për okupimin e Ulqinit
3. Çonu burra me u ba gati
4. Eksodi shqiptar 1991
5. Bijtë e shqipes dy krenare
6. Po t'këndoj ty ana malit
7. Tek molla e kalasë së Ulqinit
8. Dashuri të re nuk kam
9. Vaj si kenka ba dynjaja
10. Kenke Nuri i bukurisë
Home