1. Shoqe mori shoqe (1971)
2. Mora testin (1971)
3. Cuca Pejane (1971)
4. Kenga e Xhemajl Kades (1971)
Home