1. Kno bylbyl o mbret i kangës (1969)
2. Buzen kuq si drandofili (1969)
Home