1. E kujtoj at Takim (1975)
2. Eja, eja e bardha verë (1975)
Home