1. Kaba me Gërnete (1999)
2. Kam qëndisur një shami (1999)
3. Do marrë çiften, do dalë për gjah (1999)
4. Valle nga Çermenika (1999)
5. Valle nga konispol (1999)
6. Ferfëllon thellenxa (1999)
7. Podrishte (1999)
8. E po ç'ke moj tambura që s'bie (1999)
9. Të më rritesh per Shqiperi (1999)
10. Shota (1999)
11. Vajza e luleve (1999)
12. Lule malësore (1999)
13. Kaba me gajde (1999)
14. Qeraxhi i grebenesë (1999)
Home