24. Këngë për vllazërit Frashëri - SHKA Shota, Rijeka (2003)
25. Melodi e Bariut - SHKA Shota, Rijeka (2003)
26. Vallja e Rugoves - SHKA Shota, Rijeka (2003)
Home