1. Mora sot një letër (1975)
2. Oj lulija (1975)
Home